Kom-igång-paket: Kommunicera ditt hållbarhetsarbete

Behöver ditt företag bli bättre på att tala om hur ni arbetar med hållbarhet? Du kanske står inför att börja hållbarhetsredovisa? Nu erbjuder vi ett särskilt workshop-paket för dig som ligger i startgroparna för att kommunicera hållbarhet – eller har börjat men behöver lite hjälp att komma vidare.

Workshopen riktar sig till kommunikationschefer och hållbarhetschefer och helst hela ledningsgrupper. Syftet är att skapa samsyn kring hållbarhetsfrågorna och ge insikt om hur strategisk kommunikation skapar lönsamhet och värde för varumärket.
I workshopen utgår vi från vår arbetsmodell som vi beskriver i boken PR & hållbarhet.

Workshopen ger svar på följande frågor:
• Var kan vi vara/var är vi trovärdiga när vi pratar hållbarhet?
• Viktiga områden. Vad är viktigt för våra kunder och intressenter?

Resultatet blir en sammanfattning och förslag till hållbarhetsfråga/frågor som ditt företag kan arbeta vidare med. Plus förslag på hur ni kan gå vidare med till exempel intressentanalys, värdekedja, budskapsformulering, kommunikationsstrategi, hållbarhetsredovisning etc.

Intresserad? Hör av dig till Stefan Kavsjö, VD på Long Tall Sally, 0708-79 82 83 eller stefan.kavsjo@longtallsally.se