Uppdaterade på hållbarhetsredovisning

Nu är vi uppdaterade på hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards! För ett par veckor sedan gick vi den certifierade utbildningen och drillades i intressentdialoger, väsentliga frågor och analyser, upplysningar och annat spännande.

GRI (Global Reporting Initiative) är världens mest populära frivilliga ramverk för hållbarhetsredovisning och ett användbart verktyg för alla som vill arbeta strukturerat med hållbarhetsfrågor. Genom att använda GRI visar en organisation på sin påverkan på ekonomi, miljö och samhälle på ett konsekvent och transparent sätt.

Den senaste uppgraderingen kallas GRI Standards och lägger stor vikt vid den så kallade intressentdialogen och väsentlighetsanalysen. Det vill säga att hålla en levande dialog med sina intressenter för att få en bild av vad som verkligen är de väsentliga hållbarhetsfrågorna. Tanken är alltså att man ska bränna mest krut på de områden där man påverkar som allra mest.

Sedan i år är det lagkrav på att företag av en viss storlek ska rapportera hållbarhetsarbete. Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med din hållbarhetsrapportering!