GRI fyller 20!

GRI (Global Reporting Initiative) – idag världens mest populära ramverk för hållbarhetsredovisning – fyller 20 år!
Organisationen startades i Boston 1997 på initiativ av FN och en rad amerikanska aktörer inom framför allt miljöfrågor.
Året därpå inkluderades även ekonomiska och sociala aspekter på hållbarhet.

1997 var rapportering av hållbarhetsarbete ett tämligen okänt begrepp. Idag är redovisar över 90 procent av världens 250 största företag sitt arbete med olika hållbarhetsfrågor!

Förra året lanserade GRI en global standard för hållbarhetsrapportering – kort och gott GRI Standards. Ramverket kopplar starkt till FN:s globala hållbarhetsmål och lägger stor vikt vid intressenter och väsentlighet. Det vill säga att du som organisation har en dialog med dina intressenter och koncentrerar din hållbarhetsrapportering på vad de och du själv tycker är allra viktigast. På så sätt blir din rapportering verkligt relevant för dem som påverkas av din verksamhet, och ett effektivt verktyg för att jobba med rätt frågor.