Hållbara varumärken på Sally says

På vår Sally says-frukost imorse hade vi nöjet att ha Erik Elvingsson Hedén, SB Insight, här som pratade om Sustainable Brand Index B2B – en oberoende undersökning kring uppfattningen av varumärken ur ett hållbarhetsperspektiv. Undersökningen är den första som gjorts för B2B, det vill säga det är beslutsfattare inom näringslivet som har svarat. Tidigare undersökningar bygger på konsumenternas uppfattningar.

Som en kort sammanfattning kan sägas att de företag som hamnar högt på listan och uppenbarligen lyckats med att ladda sitt varumärke med hållbarhetsvärden har vissa saker gemensamt:

  • Fokus på välkända, ”stora” problemställningar som till exempel utsläpp och bränsle. Det är lättare att förklara vad man gör när alla är medvetna om problemet och vilken påverkan det har.
  • Man har identifierat sina viktigaste intressenter och anpassar budskapen efter respektive målgrupp.
  • Man kommunicerar tydligt och konsekvent med sina målgrupper. Och fortsätter. Och fortsätter. Det är bättre investerade resurser att välja ut sina viktigaste intressenter och inte ge upp kommunikationen med dem, än att sprida ut sig lite planlöst här och var. Uthållighet ger resultat.

Här hittar du listan och får mer information: Sustainable Brand Index B2B

Har du en stund över kan du lyssna till Erik här: