Välkommen på CSR Forum 2018!

Visste du att ökad jämlikhet är en förutsättning för att samhället ska bli snällare mot klimatet? Och att lösningar på klimatutmaningen är avgörande för att minska risken för konflikter och ofrivillig migration?

Integration och klimat – viktiga var och en för sig och likaså ömsesidigt beroende av varandra. Tiden har kommit för att gå från att prata om lösningar på två av vår tids största utmaningar till att genomföra dem. Låt CSR Forum 2018 den 18 april i Göteborg bli ett avstamp!

CSR Forum 2018 är en konferens där du både lyssnar till olika intressanta föreläsningar och deltar i workshops. Long Tall Sally medverkar och håller i workshopen ”Utan hållbarhetsstrategi, inget starkt varumärke”. Läs mer och anmäl dig här.

Välkommen!