FRAMTIDENS ROLL I DET VÄXANDE GÖTEBORG

Uppdragsgivare: Framtiden
Hållbarhetsredovisning 2017

Framtidenkoncernen, där bland annat Göteborgs alla kommunalt ägda bostadsbolag ingår, är Sveriges största allmännytta. Koncernen äger och förvaltar över 70 000 lägenheter och huserar ungefär var fjärde göteborgare. ”När vi kraftsamlar tillsammans får det oerhört stor effekt. Den här hållbarhetsredovisningen är koncernens första gemensamma och tydliggör vårt ansvar och vad våra samlade krafter kan uträtta för ett bättre och mer hållbart Göteborg”, säger Martin Blixt, tf VD och koncernchef.

Framtidens hållbarhetsredovisning 2017 hittar du här.

HÅLLBART RESANDE – UPPDRAG ”HÄNSYN I TRAFIKEN”

Uppdragsgivare: Trafikkontoret Göteborg Stad
Opinionsbildning

En av Trafikkontorets uppgifter är att öka det hållbara resandet i staden. Long Tall Sally fick i uppdrag att sätta ”hänsyn i trafiken” på dagordningen hos göteborgarna och påverka trafikbeteenden genom olika former av opinionsbildning. Genom attitydundersökningen ”TQ – trafikintelligens. Trafikvanor och trafikvett” kunde vi visa att cyklisterna är de som väcker mest irritation i vardagen. Resultatet fick stort genomslag i media och satte frågan på dagordningen i det offentliga samtalet.

Läs mer om TQ här.

bike-1836934

FÖR ETT HÅLLBART GÖTEBORG

Uppdragsgivare: Familjebostäder
Hållbarhetsredovisning 2016

”Vi jobbar för att minska skillnaderna i Göteborg”. I sin allra första hållbarhetsredovisning pekar Familjebostäder ut riktningen. Få verksamheter kommer så nära stadens invånare som de allmännyttiga bostadsbolagen. Som redaktörer, skribenter och formgivare hjälpte vi Familjebostäder lyfta fram sitt breda hållbarhetsarbete och vad det betyder för människor, ett område eller en hel stad. Det handlar om allt från solceller, sunda byggmaterial, simskolor, upphandling med social hänsyn och att renovera fastigheter så att folk har råd att bo kvar.

Familjebostäders hållbarhetsredovisning 2016 hittar du här.