HÅLLBARHETS-
KOMMUNIKATION

#fancy-title-5c6a5c1d28edc a{ color: ; }

Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning innebär att alla medelstora och stora bolag ska redovisa hur de arbetar med miljö, sociala frågor, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och antikorruption. Long Tall Sally hjälper dig med din hållbarhetsrapportering och skapar förutsättningar för trovärdig och intresseväckande kommunikation.

Just nu bjuder vi på en workshop för dig som vill komma igång!

RÅDGIVNING I GRI STANDARDS OCH HÅLLBARHETSKOMMUNIKATION

Vi har certifierad utbildning i GRI Standards och hjälper dig med hur du kan använda principerna för Standards i din hållbarhetsredovisning.

NULÄGESANALYS

Var står du och vart vill du med ditt hållbarhetsarbete? Vi hjälper dig att titta på nuläget och planeringen framåt för din hållbarhetsrapportering.

INTRESSENTANALYS

Vilka är dina viktigaste intressenter och vad har de för förväntningar på ditt företag? Vi hjälper dig att identifiera och prioritera utifrån din intressentdialog.

VÄSENTLIGHETSANALYS

Vilka är dina viktiga hållbarhetsfrågor? Utifrån intressentanalysen, tar vi fram de väsentliga hållbarhetsfrågor som förenar företagets, intressenternas och omvärldens intressen.

HÅLLBARHETSRAPPORT

Hur ska du presentera ditt hållbarhetsarbete? I en hållbarhetsrapport, på webben eller integrerad med din årsredovisning? Vi hjälper dig med redaktörskap, innehåll, upplägg, text och layout.

STRATEGI HÅLLBARHETSKOMMUNIKATION

Vi hjälper dig att koppla ihop ditt hållbarhetsarbete med ditt varumärke och hur du kommunicerar det på ett trovärdigt sätt.

STRATEGISK KOMMUNIKATION

#fancy-title-5c6a5c1d2a30c a{ color: #906c87; }

En genomtänkt strategi styr bilden dina intressenter har av din verksamhet. Med vision och värderingar som bas tar vi fram riktlinjer för en kommunikation som verkligen gör sitt jobb.

ejaktiv_knapp

PR & CONTENT

#fancy-title-5c6a5c1d2a60c a{ color: #906c87; }

Vill du synas och höras? Vi formulerar effektiva budskap och skapar innehåll, ser till att det når rätt mottagare och följer upp genom att mäta och analysera resultatet.

ejaktiv_knapp

VARUMÄRKE

#fancy-title-5c6a5c1d2a8db a{ color: #906c87; }

Har du ett starkt och positivt laddat varumärke? Vi utvecklar jordnära strategier, visuella identiteter, arbetsgivarvarumärken och särskiljande designkoncept.

ejaktiv_knapp

HÅLLBARHETS-
KOMMUNIKATION

#fancy-title-5c6a5c1d2abb2 a{ color: #906c87; }

Att ta ansvar för människor och miljö är idag en viktig konkurrensfördel. Vi hjälper dig att kommunicera och rapportera ditt hållbarhetsarbete.

ejaktiv_knapp

.page-section-5c6a5c1d2a0f9 { padding:50px 0; background-attachment:; background-attachment: scroll\9 !important; background-color:#f4f0f3; background-position:left top; background-repeat:repeat; } .page-section-5c6a5c1d2a0f9 .alt-title span { background-color:#f4f0f3; } .page-section-5c6a5c1d2a0f9.section-expandable-true:not(.active-toggle):hover .mk-section-color-mask { opacity:0.2 !important; } .page-section-5c6a5c1d2a0f9 .expandable-section-trigger i { opacity:1; top:0 !important; }