PR & CONTENT

#fancy-title-5c6a5c21f1025 a{ color: ; }

Vill du synas och höras med dina budskap? Antingen du vill ha uppmärksamhet för en viktig fråga eller skapa ett medialt intresse för din organisation ger vi dig råd om hur du samspelar med alla typer av media. Vi på Long Tall Sally har lång erfarenhet av bred PR-verksamhet. Vi formulerar effektiva budskap, ser till att de når rätt personer och följer upp genom att mäta och analysera resultatet.

MEDIEBEARBETNING

Flera av oss på Long Tall Sally har en bakgrund som journalister och vet vad som krävs från olika medier och vilka villkor som styr. Vi ser till att fånga medias intresse genom bland annat pressreleaser,
 kontakter med journalister och sociala medier och träffar för journalister, bloggare och andra mediala opinionsbildare.

MARKNADS-PR

En effektiv väg att få uppmärksamhet i både traditionell och social media är att arbeta med PR-drivande aktiviteter. Exempelvis olika typer av event, produktlanseringar, seminarier och kampanjer. Vi hjälper våra uppdragsgivare att höras, synas och bli omtalade tack vare planerad marknads-PR.

DIALOGARBETE

Ibland behöver en organisation starta en dialog med sina intressenter eller målgrupper. För att den ska få en fruktbar inriktning, hjälper vi till med att exempelvis utforma budskapen, skriva texter för olika kanaler och föreslå rätt sätt att föra dialog med målgruppen.

OPINIONSBILDNING

Här arbetar vi för att skapa positiva attityder och känslor hos målgrupperna för olika företeelser. Det kan handla om att driva en viktig fråga, upprätthålla en dialog eller starta en opinion för exempelvis ett planeringsbeslut. Vi formulerar budskap, gör strategier, sätter upp mål och följer upp.

CONTENT MARKETING

Idag har alla möjlighet att göra sig hörda. Men vem lyssnar? Vi på Long Tall Sally hjälper dig att skapa ett relevant och intressant innehåll som når fram. Vi arbetar strategiskt, målinriktat och kreativt, och alltid med dina affärsmål och dina målgrupper för ögonen. Vi tar fram disposition, text, kreativ utformning, bildlösningar etc som gör att kommunikationen fungerar oavsett sammanhang och kanaler. Exempel på våra uppdrag: Kundtidningar och magasin, interntidningar, digitala nyhetsbrev, webb och appar.

STRATEGISK KOMMUNIKATION

#fancy-title-5c6a5c21f1f0d a{ color: #906c87; }

En genomtänkt strategi styr bilden dina intressenter har av din verksamhet. Med vision och värderingar som bas tar vi fram riktlinjer för en kommunikation som verkligen gör sitt jobb.

ejaktiv_knapp

PR & CONTENT

#fancy-title-5c6a5c21f2147 a{ color: #906c87; }

Vill du synas och höras? Vi formulerar effektiva budskap och skapar innehåll, ser till att det når rätt mottagare och följer upp genom att mäta och analysera resultatet.

ejaktiv_knapp

VARUMÄRKE

#fancy-title-5c6a5c21f2361 a{ color: #906c87; }

Har du ett starkt och positivt laddat varumärke? Vi utvecklar jordnära strategier, visuella identiteter, arbetsgivarvarumärken och särskiljande designkoncept.

ejaktiv_knapp

HÅLLBARHETS-
KOMMUNIKATION

#fancy-title-5c6a5c21f2579 a{ color: #906c87; }

Att ta ansvar för människor och miljö är idag en viktig konkurrensfördel. Vi hjälper dig att kommunicera och rapportera ditt hållbarhetsarbete.

ejaktiv_knapp

.page-section-5c6a5c21f1d77 { padding:50px 0; background-attachment:; background-attachment: scroll\9 !important; background-color:#f4f0f3; background-position:left top; background-repeat:repeat; } .page-section-5c6a5c21f1d77 .alt-title span { background-color:#f4f0f3; } .page-section-5c6a5c21f1d77.section-expandable-true:not(.active-toggle):hover .mk-section-color-mask { opacity:0.2 !important; } .page-section-5c6a5c21f1d77 .expandable-section-trigger i { opacity:1; top:0 !important; }