STRATEGISK KOMMUNIKATION

#fancy-title-5c6a5c3a999da a{ color: ; }

För oss handlar corporate communication om att utifrån ditt företags verksamhetsmål, vision och värderingar skapa kommunikation som fungerar. Det innebär lika mycket att sätta kommunikationsstrategier som bidrar till att nå dina mål och bygga varumärket som att formulera budskap och koncept som stärker relationen med dina intressenter. På Long Tall Sally står vi för både spets och bredd. Vi hjälper dig hela vägen från analys och strategiarbete till produktion och genomförande.

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

För att dina investeringar i kommunikation ska ge avkastning behöver du en tydlig strategi. Ibland räcker det att tillsammans med oss ordentligt reda ut vem, vad, hur, varför. Andra gånger tar vi fram mer komplexa strategiska riktlinjer.

INTERNKOMMUNIKATION

Medarbetarna är ditt företags mest värdefulla kapital. Och det är här kommunikationsarbetet måste börja för att skapa värde som håller och bidrar till dina affärsmål. Internkommunikation är en av de viktigaste strategiska pusselbitarna om du vill att medarbetarna ska bli stolta, effektiva och säljande ambassadörer. Vi har verktygen – på både strategisk och praktisk nivå.

MARKNADSKOMMUNIKATION

Håll din marknad uppdaterad och kommunicera attraktiva budskap och erbjudanden till dina kunder, partners, återförsäljare eller opinionsbildare. Vi på Long Tall Sally är med hela vägen, tar fram en kommunikationsplattform och producerar kampanjmaterial.

KRISKOMMUNIKATION

Kriser kan komma plötsligt. Då gäller det att vara väl förberedd. I dagens transparenta värld kan en bristande kriskommunikation dessutom i sig ge upphov till ytterligare kris. Vi arbetar med våra kunder för att både förebygga och förbereda sig inför krissituationer. Om du känner dig trygg med vad som ska göras och sägas har du möjlighet att minimera de negativa effekterna. Vi är ditt handfasta stöd både före och under stormen.

MEDIETRÄNING

Vi tränar medarbetare inför mikrofon och TV-kamera, individuellt eller i grupp, att tryggt möta media.
 Vi utgår från den verklighet du arbetar i och förbereder dig för både tänkta scenarier och skarpa situationer. Vi ger personlig, djupgående feedback för en grundläggande säkerhet i alla mediekontakter.

OMVÄRLDSBEVAKNING

Vi bevakar din omvärld åt dig. Vi följer media i din bransch, analyserar pressklipp och sociala medier eller hjälper till att genomföra undersökningar och analyser. Vi håller koll på trender i olika branscher och målgrupper. Du ska veta allt om vad som händer inom ditt område.

STRATEGISK KOMMUNIKATION

#fancy-title-5c6a5c3a9aa85 a{ color: #906c87; }

En genomtänkt strategi styr bilden dina intressenter har av din verksamhet. Med vision och värderingar som bas tar vi fram riktlinjer för en kommunikation som verkligen gör sitt jobb.

ejaktiv_knapp

PR & CONTENT

#fancy-title-5c6a5c3a9acbd a{ color: #906c87; }

Vill du synas och höras? Vi formulerar effektiva budskap och skapar innehåll, ser till att det når rätt mottagare och följer upp genom att mäta och analysera resultatet.

ejaktiv_knapp

VARUMÄRKE

#fancy-title-5c6a5c3a9aee0 a{ color: #906c87; }

Har du ett starkt och positivt laddat varumärke? Vi utvecklar jordnära strategier, visuella identiteter, arbetsgivarvarumärken och särskiljande designkoncept.

ejaktiv_knapp

HÅLLBARHETS-
KOMMUNIKATION

#fancy-title-5c6a5c3a9b0e6 a{ color: #906c87; }

Att ta ansvar för människor och miljö är idag en viktig konkurrensfördel. Vi hjälper dig att kommunicera och rapportera ditt hållbarhetsarbete.

ejaktiv_knapp

.page-section-5c6a5c3a9a8dd { padding:50px 0; background-attachment:; background-attachment: scroll\9 !important; background-color:#f4f0f3; background-position:left top; background-repeat:repeat; } .page-section-5c6a5c3a9a8dd .alt-title span { background-color:#f4f0f3; } .page-section-5c6a5c3a9a8dd.section-expandable-true:not(.active-toggle):hover .mk-section-color-mask { opacity:0.2 !important; } .page-section-5c6a5c3a9a8dd .expandable-section-trigger i { opacity:1; top:0 !important; }